Alles van Reusel - De Mierden
Bekijk de agenda
< juli 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
 
 
 
 

Burgemeester reikt negen Koninklijke onderscheidingen uit

Burgemeester reikt negen Koninklijke onderscheidingen uit
Reusel Geplaatst 26 april 2019

Op 26 april heeft waarnemend burgemeester Jetty Eugster aan negen inwoners van onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De uitreikingen vond plaats in huiselijke kring. Zaterdag 27 april zijn alle (nieuwe) gedecoreerden uitgenodigd voor de aubade en een (besloten) bijeenkomst in CC De Kei.

Dit zijn de negen inwoners die een ‘Lintje' hebben ontvangen:

Theo Lavrijsen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1996 is de heer Lavrijsen als vrijwilliger betrokken bij Carnavalsvereniging 't Brouwersgilde. Naast het beschikbaar stellen van ruimten, materialen en gereedschappen zet hij zijn vakmanschap in bij het bouwen en herstellen van de carnavalswagen maar ook voor de bouw/verbouw van de ruimten waarin de wagens gebouwd worden en is hij voor velen een leermeester. Dat de wagens van hoge kwaliteit zijn en vaak in de prijzen vallen is mede een verdienste van decorandus.

Naast zijn lidmaatschap van het Sint Jorisgilde is de heer Lavrijsen ook vrijwilliger bij het Gilde. Vanaf het begin is hij betrokken geweest bij bouwkundige projecten zoals het nieuwe clubgebouw en materialenhok en de afrastering. Hij was betrokken bij het ontwerp, de kostenberekeningen, de subsidieaanvraag en de realisatie.

De laatste jaren is decorandus vrijwilliger bij de Hollandershoeve. Ook hier is hij inzetbaar bij bouwkundige klussen. Hij verzorgt de aanwezige dieren, onderhoudt de wandelroute en helpt daar waar nodig.

Voor buurtvereniging de Zuiderburen heeft hij jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur en heeft hij zich met name ingezet voor de organisatie van de jaarlijkse zeskamp, de jaarlijkse fietstocht en het genereren van financiële middelen.

Als collectant van het Prins Bernard Cultuurfonds heeft hij een aantal jaren gecollecteerd in het buitengebied van Reusel.

Annie Lendering-Antonius, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Lendering is in 1962 als vrijwilligster begonnen bij de toenmalige EHBO vereniging Hooge Mierde. Naast haar inzet bij diverse evenementen was zij vanaf 1978 hoofd verbandpost en stond ze altijd voor iedereen klaar. Ze heeft zich ingezet voor de kinder-EHBO en stond altijd klaar om geld in te zamelen voor de vereniging. Vanwege haar langdurig lidmaatschap heeft zij diverse onderscheidingen mogen ontvangen en in 2011 is zij vanwege haar 50-jarig lidmaatschap, benoemd tot erelid van de EHBO.

Vanaf eind jaren 80 is decorandus bestuurslid/vrijwilligster bij Muziekvereniging Sirena. Zij is verantwoordelijk voor lief- en leedzaken; gaat mee naar concoursen en treedt vaak op als gastvrouw. Haar grootste taak is al meer dan 30 jaar de herstel- en verstelwerkzaamheden van de uniformen en tot voor kort, ook van de opslag daarvan. Als lid van de kledingcommissie buigt zij zich samen met anderen over nieuwe tenues.

In 2007 heeft zij mede het initiatief genomen voor de oprichting van het koor De Vroolijcke Noot; waarvan ze nog steeds een actief koorlid is.

Medio 1956 is ze betrokken geweest bij de oprichting van de (nu) Actieve Mierdse Vrouwen Vereniging; ze is jarenlang bestuurslid geweest.

Jos Heesters, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1990 is Jos Heesters als bestuurslid/secretaris betrokken bij het Overkoepelend Orgaan Buurtverenigingen Reusel; 20 buurtverenigingen zijn hierbij aangesloten. Als secretaris is hij o.a. belast met communicatie, correspondentie en organiseert hij vergaderingen met de buurtverenigingen en van het orgaan. Daarnaast organiseert hij de fiets-driedaagse en de filmmiddag.

Ruim 20 jaar is decorandus vrijwilliger bij Onderlinge Hulp Reusel, een stichting die mensen in nood helpt. Het kan gaan om financiële nood, ziekte of eenzaamheid. De heer Heesters spoort hulpsituaties op en informeert het bestuur van Onderlinge Hulp hierover. Om geld te genereren voor de Stichting verkoopt hij samen met andere vrijwilligers loten aan huis en staat hij in het Rad van Avontuur op de jaarlijkse kermis.

Voor buurtvereniging de Beumo heeft de heer Heesters de buurtpreventie opgestart. Als buurtcoördinator is hij in veel situaties het aanspreekpunt en onderhoudt hij contacten met diverse hulpdiensten. Met een aantal andere vrijwilligers verzorgt hij de groenvoorzieningen in de buurt. Het geld dat ze hiervoor krijgen, komt ten goede aan buurtactiviteiten. Ook zet hij voor de buurtvereniging fietstochten uit.

De laatste jaren is de heer Heesters taalcoach bij een taalproject voor anderstaligen.

Jan Lemmens, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 1975 is de heer Lemmens bestuurslid/penningmeester geworden bij Volleybalvereniging Pegasus. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het innen van de contributie, aanvragen van subsidies, contacten met de bond en de financiële jaarverslagen. Decorandus is ook enige tijd trainer geweest.

Voor Duivenbond De Luchtbode is hij ruim 30 jaar bestuurslid/penningmeester geweest. Hij was verantwoordelijk voor de wekelijkse berekeningen van ontvangsten en uitbetalingen van de wedvluchten. Ook heeft hij de overschakeling geregeld van het handmatig naar het digitaal kloksysteem. Ook voor de implementatie van andere digitale systemen was hij verantwoordelijk. In deze periode heeft hij zich jarenlang als secretaris ingezet voor de Brabantse Kampioenendag. Duivenliefhebbers uit binnen- en buitenland presenteerden tijdens deze dag hun kampioensduiven. Opbrengsten kwamen grotendeels ten goede aan een goed doel.

Vanaf 2009 is decorandus bestuurslid penningsmeester van de KBO Reusel en van SOOR (Stichting Ontmoetingscentrum Ouderen Reusel; D'n Achterûm). Naast zijn bestuurstaken is hij aanspreekpunt voor de hulp-klussendienst, regelt hij diverse bewegingsactiviteiten en is hij verantwoordelijk voor de biljartcompetitie. Decorandus is verantwoordelijk voor het financieel beheer van D'n Achterûm. Daarnaast regelt hij de barinkopen en organiseert hij samen met anderen voorlichtingsbijeenkomsten.

Leny Laarakker-de Laat, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevr. Laarakker is ruim 25 jaar vrijwilligster geweest bij volleybalvereniging Pegasus. Veel jeugdteams werden door haar gecoacht en begeleid; soms meerdere teams per jaar. Ze organiseerde diverse trainingskampen op Sportcentrum Papendal en zorgde ook hier voor begeleiding van de teams. Voor diverse andere activiteiten was zij ook inzetbaar, bijvoorbeeld bij de organisatie van kienavonden en de verkoop van loten voor de grote clubactie.

Ruim 10 jaar is decorandus vrijwilliger/bestuurslid geweest voor buurtvereniging D'n Bimt. Zij was betrokken bij activiteiten zoals het jeugdkamp, droppings, uitstapjes en de buurtlotto. Ook nu nog kan de buurtvereniging een beroep op haar doen.

Meer dan 40 jaar heeft ze samen met anderen voor de vrijwillige brandweer Reusel diverse hand- en spandiensten verricht zoals catering, het uitzetten van fietstochten, wassen linnengoed etc.

Voor Jong Nederland bezoekt zij al ruim 25 jaar de jarigen van Reusel en haalt hiermee geld op dat onder andere ten goede komt aan de financiering van de jaarlijkse kampweek. Als lid van de plaatselijke EHBO-vereniging is zij vanaf 2005 als hulpverlener aanwezig bij diverse evenementen en zet zij zich in voor de donateursactie.

De laatste jaren is mevr. Laarakker vrijwilligster bij de Natuur- en (weide) vogelvereniging. Samen met andere vrijwilligers zet ze zich actief in voor het natuurbeheer in de gemeente. Sinds kort is ze vrijwilligster bij de KBO en draait ze bardiensten bij D'n Achterum).

Decorandus is collectant voor de Brandwondenstichting; heeft gecollecteerd voor de maag/lever/darm stichting en heeft loten verkocht voor de Zonnebloem afdeling Reusel.

Ruud van Cuijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 1989 is de heer van Cuijk als vrijwilliger begonnen bij Stichting Jeugdbelangen Reusel. Al snel werd hij voorzitter. Hij heeft zich ingezet voor de intocht van Sinterklaas en het behoud van die intocht. Hij heeft zich ook hard gemaakt voor de realisatie van een skatevoorziening in het centrum in Reusel. Samen met anderen heeft hij jarenlang vakantie-themaweken georganiseerd waaraan gemiddeld 400 kinderen deelnamen. Hij schreef mee aan de themaverhalen, bouwde mee aan de decors en was acteur.

Decorandus stond ook aan de wieg van het Festival Klapzand en Tenenhout. Als voorzitter van Stichting Jeugdbelangen onderhield hij onder andere contact met de gemeente en heeft hij een rol gespeeld in de samenvoeging met Jong Nederland. Onder zijn voorzitterschap ontving de Stichting in 2012 de gemeentelijke cultuurprijs. Hij heeft samen met anderen diverse acties ondernomen om geld voor de Stichting in te zamelen.

Ruim 12 jaar was decorandus vrijwilliger bij Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Reusel. Hij hielp mee bij de organisatie en voorbereiding van kinder- en ouderenvieringen, ondersteunde het jeugd- en jongerenpastoraat en hielp mee bij de voorbereidingen van de eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

De laatste jaren is de heer van Cuijk vrijwilliger bij de Vereniging De Weidevogels. Samen met anderen maakt en plaatst hij diverse vogelkasten, ringt jonge uilen, beschermt kievitsnesten, ontdoet de heide van wildgroei, helpt mee bij de opschoondag en geeft natuureducatie.

Toon van Dongen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1983 zet decorandus zich in als vrijwilliger van de belastingservice van FNV Zuid-Nederland. Samen met zijn team vult hij jaarlijks ongeveer 500 aangifteformulieren in. Hij neemt deel aan spreekuren, geeft les en scholing aan anderen en is vanaf 2004 als topinstructeur verantwoordelijk voor een team. Voor invullers die zich willen specialiseren op een bepaald belastinggebied verzorgt hij scholing.

Decorandus heeft in 2014 samen met anderen het burgerinitiatief genomen voor Kempenglas: een initiatief voor de aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Naast het informeren, enthousiasmeren en werven van leden, was decorandus ook belast met de financiën en de benodigde vergunningaanvragen. Kempenglas heeft in 2015 de Brabantse Kempentrofee gewonnen en in 2017 is het initiatief als tweede geëindigd in de European Broadband Awards.

Ruim 20 jaar was de heer Van Dongen bestuurslid/penningmeester van gemeenschapshuis De Ster. Naast zijn veelal financiële taken was hij nauw betrokken bij het ontstaan van de Brede School Plus: een samenwerking tussen het gemeenschapshuis, de basisschool en de kinderopvang. Dit resulteerde in meer verenigingen en meer activiteiten. Van groot belang voor een dorp als Lage Mierde.

In 2008 heeft decorandus mede het initiatief genomen voor de oprichting van de Dorpsraad. Als secretaris/penningmeester heeft hij zich twee bestuursperiodes hiervoor ingezet. Hij was onder andere belast met de financiële verantwoording met betrekking tot de provinciale integrale ontwikkelingsplannen. Ook nu nog kan de dorpsraad een beroep op hem doen voor het verzorgen van informatieavonden over bijvoorbeeld het subsidiebeleid.

Van 2000 tot 2010 is decorandus jeugdleider en bestuurslid geweest bij de voetbalvereniging SDO'39. Vanaf 2018 is decorandus commissielid voor de gemeenteraad.

Thijs van der Zanden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1981 is de heer Van der Zanden vrijwilliger bij Heemkunde werkgroep Reusel. Hij is een aantal jaren actief geweest als secretaris en de afgelopen jaren is hij voorzitter/vrijwilliger. Decorandus is beheerder van het fotoarchief en webmaster van de vereniging. Hij publiceert met regelmaat in de regionale pers en het hoofdartikel in het kwartaalblad van de Heemkunde wordt al ruim 20 jaar door hem verzorgd.

Decorandus verzorgt lezingen op cultuurhistorisch gebied en begeleidt studenten. Zijn kennis op het gebied van de Reuselse genealogie is groot. Hij heeft onderzoek gedaan naar stamboomgegevens van de Reuselse bevolking en de resultaten vastgelegd in een uitgebreid genealogisch computerbestand. Velen heeft hij al geholpen om inzicht te krijgen in de eigen familiegeschiedenis.

Decorandus staat bekend om zijn kennis van de natuur met name van vlinders, planten/bloemen. Opnames die hij hiervan maakt, gebruikt hij bij lezingen op scholen en voor verenigingen. Hij organiseert wandelingen door de natuur en door het dorpscentrum. Ook verzorgt hij de kadastrale atlas van Reusel. Hij heeft hiervoor uitgebreid onderzoek verricht naar de oude staatnamen in Reusel.

Samen met anderen heeft hij een deel van de Dodendraad (elektrische draadversperring uit de Eerste Wereldoorlog) nagebouwd. Ook andere cultuur-historische monumenten in Reusel zijn door zijn toedoen tot stand gekomen. Mede door zijn inspanningen is in 2016 de gemeentelijke cultuurprijs toegekend aan de Heemkunde Werkgroep Reusel.

Cees Wouters, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Wouters is als docent Muziek werkzaam bij het Rythovius College in Eersel. Hij is in staat om de leerlingen boven verwachting te laten presteren. Naast zijn hoofdfunctie organiseert hij eens in de twee jaar op vrijwillige basis een grote integrale productie met muziek, dans, drama en beeldende kunst. Uitgevoerd door o.a. leerlingen en personeelsleden.

Vanaf 1989 tot heden heeft decorandus zich ingezet als dirigent/artistiek leider van verschillende koren. Hij zet zich in voor de uitvoering van opera's, concerten en musicalproducties.
Vanaf 1990 is dhr. Wouters dirigent en artistiek leider van het Kempenkoor, dat onder zijn leiding is uitgegroeid tot een van de betere amateurkoren in Zuid-Nederland. Het koor heeft tot 2011 jaarlijks de Matthaüs Passion uitgevoerd. Op initiatief van decorandus is in 2011 de Stichting Matthaüs Passion Oirschot-De Kempen opgericht. Dit jaar wordt onder zijn leiding voor de 15e keer de Matthaüs Passion uitgevoerd. De heer Wouters heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de uitvoering een hoog niveau haalt. Hij organiseert diverse studie-avonden, repetitiedagen met het orkest en solisten en hij verzorgt een regionaal "voor-concert" met alle hoogtepunten. Hij is ook verantwoordelijk voor scouting van talenten.

Vanaf 2006 is decorandus dirigent/artistiek leider van het Kempisch Kamerkoor. Het koor richt zich met name op grote uitvoeringen. Ook dit koor heeft hij naar een hoger niveau getild. Hij wordt gewaardeerd om zijn muzikaliteit, educatieve vaardigheden en kennis. Een van zijn artistieke initiatieven is de jaarlijkse uitvoering van de Johannes Passion. Een uniek project vanwege de deelprojecten zoals de Johannes junior een samenwerking met diverse basisscholen, ‘Bach aan Bed' voor patiënten en vrijwilligers in ziekenhuizen en ‘Bach in de buurt', waarbij repetities en lezingen bijgewoond kunnen worden.

De heer Wouters is mede-initiator en docent/dirigent geweest (2002-2008) van het jaarlijkse evenement Vocaal Centraal (koorweek) met als doel geschoolde zangers (koorzangers) te inspireren. Decorandus programmeerde muziekstukken die tijdens het slotconcert werden uitgevoerd. Hij is herhaaldelijk betrokken geweest als jurylid/voorzitter bij korenfestivals, zoals bijv. het International Youthchoir Festival.

Dhr. Wouters wordt gezien als een inspirator en vakman die vanuit zijn professie een amateurgezelschap tot grote hoogte weet te brengen. Hij is altijd op zoek naar een vernieuwend repertoire en nieuwe samenwerkingen en draagt hiermee bij aan de toegankelijkheid van de klassieke muziek voor velen. Hij wordt door anderen gezien als een van de betere koordirigenten/pedagogen in Nederland. In 2002 ontving de heer Wouters de Cultuurmedaille van de gemeente Veldhoven.

 

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Frans Soetens Woninginrichting Vessem
Van Voskuijlen & Koekkoek Notarissen Bladel
Kappers: Interline Haarmode Bladel
Yoga docent - Ankie Pluim - Bergeijk, Luyksgestel
Profile Bito De Fietsspecialist Bladel